ระบบคำนวณค่าธรรมเนียม Tiktok


อัพเดต 1-9-66: - ยกเลิกคำสั่งซื้อขนาดเล็ก 200.-
อัพเดต 1-7-66: - ปรับค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กเป็น 200.-